รายการสินค้า

สถิติ

Visitors
18949
Articles
325
Web Links
5
Articles View Hits
3447391

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter

 

like

Capture5689    

Gblv

สร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยผลิตภัณฑ์ ตราช้าง วัสดุก่อสร้าง คุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาถูก อาทิ ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง ปูนสำเร็จรูปตราเสือ มอร์ตาร์ สมาร์ทวูด สมาร์ทบอร์ด ยิปซัม กระเบื้องหลังคา ซีแพคโมเนีย ไอยร่า เอ็กซเซลล่า ลอนคู่ พรีม่า เพรสทีจ นิวสไตล์ เคิฟลอน ครอบ อุปกรณ์หลังคา ฉนวนกันความร้อน บล็อกปูพื้น ปูถนน บล็อกตัวหนอน แผ่นโปร่งแสง พร้อมจัดส่งจากโรงงานผลิต และโกดังกทม.

โปรโมชั่น แจก IPhone6 อุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง

Banner

บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคา ตราช้าง

เมื่อซื้อสินค้า อุปกรณ์หลัง ฝา ฝ้า ตราช้าง ครบทุก 10,000บาท รับคูปองลุ้นโชค 1ใบ ลุ้นไอโฟน 6 เดือนละ 4 เครื่อง และรางวัลอื่นๆ รวม 650,000 บาท เริ่ม 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2558 อย่ารอช้า ซื้อมาก มีสิทธิ์มาก !  

อ่านเพิ่มเติม

 

รายละเอียด Promotion แจก iPhone 6 ของอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง

       สินค้าที่จัดทำโปรโมชั่น : อุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง

       ชื่อโปรโมชั่น แคมเปญ : บ้านไม่รั่ว หลังคาไม่ปลิว บ้านเย็นชิลๆ ลุ้นไอโฟน 6 กับอุปกรณ์หลังคาตราช้าง

       วัตถุประสงค์:

o   เพื่อช่วยผลักดันการขายสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง 

o   เพื่อสร้างการรับรู้สินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า

o   เพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย : ร้านผู้แทนจำหน่ายเป้าหมาย, ช่าง, ผู้รับเหมา, เจ้าของบ้าน  ทั่วประเทศ

           ระยะเวลาที่จัดโปรโมชั่น : 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 2558 (3 เดือน = 13 สัปดาห์)

           รูปแบบของโปรโมชั่น : ลูกค้ารับคูปองลุ้นชิงโชค 1 ใบ  เมื่อมียอดซื้อสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ครบทุกๆ 10,000 บาท (คิดเฉพาะค่าสินค้า หลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น)  ในร้านผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ สำหรับใช้ในการเขียนส่งชิงโชคโทรศัพท์มือถือ รุ่น iPhone 6 สัปดาห์ละ 1 เครื่อง และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท 

*พนักงานบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทในเครือ เอสซีจี รวมถึงร้านค้าและพนักงานขายในร้านค้าที่ร่วมรายการไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นการจับรางวัลในกิจกรรมนี้

     ายละเอียดของรางวัล: รางวัล โทรศัพท์มือถือ รุ่น iPhone 6 จำนวน 13 รางวัล และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 650,000 บาท 

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     

      สถานที่ส่งคูปอง: ลูกค้าสามารถหย่อนคูปองที่กล่องรับคูปองลุ้นโชคของอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ที่ร้านผู้แทนจำหน่าย Home Mart และ Home Solution Center ที่ร่วมรายการ 

       การจับรางวัลและประกาศผล: จับรางวัลทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ได้แก่วันที่

o   26 ธันวาคม 2557

o   30 มกราคม 2558

o   5 มีนาคม  2558

      สถานที่จับรางวัล: โรงงานกระเบื้องหลังคาซีแพค จ. นครปฐม ถนน พุทธมณฑลสาย 7

      การประกาศรายชื่อผู้โชคดี: ประกาศผลผ่านทาง SCG Contact Center โทร 0-2586-2222 ,  www.trachang.co.th   และ http://www.facebook.com/TraChangBrand ละที่ร้าน Home Mart และ Home Solution Center ที่ร่วมรายการ

      เงื่อนไขการรับรางวัล:   ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับของด้วยตนเองที่บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัดบางซื่อ กรุงเทพมหานครโดยต้องแสดงบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล (หากหลักฐานไม่ครบ ไม่สามารถรับรางวัลได้)

*บริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมูลค่าของรางวัล

*หากคูปองที่ใช้เป็นหลักฐานมีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำรอบตัวพิมพ์ และมีรอบแก้ไขใดๆ หรือซึ่งได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายจะถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล  *รางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของคูปองก่อนการแจกรางวัล โดยคูปองที่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และกรอกข้อมูลตามที่กำหนดอย่างชัดเจนและครบถ้วน

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถมารับรางวัลได้ภายในระยะเวลา 30วันนับจากวันที่ประกาศผล ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นขั้นเด็ดขาดและสิ้นสุด

*ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้บริษัทใช้ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ และรายละเอียดอื่นใด ออกเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์ได้ตมที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่มีค่าตอบแทนใดๆ

 

รูปแบบคูปองชิงโชค

Coupon

 

คูปองชิงโชคแบ่งเป็นสองส่วนดังนี้

       คูปองส่วนที่หนึ่ง (ด้านขวา)   เป็นคูปองสำหรับลูกค้า โดยต้องกรอกข้อมูล คือ

-          ชื่อ-นามสกุล  ลูกค้า

-          เบอร์โทร

-          ที่อยู่

-          อีเมลล์

-          ชื่อร้าน ที่ซื้อสินค้าและหย่อนคูปองชิงโชค

-          จังหวัด

-          เลขที่บิล

-          ยอดซื้อสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง

-          ชื่อ-สกุล พนักงานขาย

 

      คูปองส่วนที่สอง (ด้านซ้าย)  เป็นคูปองสำหรับร้านผทจ. โดยต้องกรอกข้อมูล คือ

-          ชื่อ-สกุลลูกค้า

-          ชื่อร้านผทจ.

-          จังหวัด

-          ชื่อ-สกุล พนักงานขาย

-          เลขที่บิล

-          ยอดซื้อสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง

 

เงื่อนไขโปรแกรมลุ้น iPhone 6, iPad อุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้าง
1.ลูกค้าได้รับคูปองลุ้นชิงโชคทันที 1 ใบเมื่อมียอดซื้อสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ตราช้างครบทุกๆ 10,000 บาท (คิดเฉพาะค่าสินค้า หลังหักส่วนลดแล้วเท่านั้น) ในร้านผู้แทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ (ทุก 10,000 บาท ได้คูปอง 1 ใบ)
2.มีการจับรางวัล 3 ครั้ง โดยจะจับรางวัลทุกวันศุกร์สิ้นเดือน ได้แก่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 , 30 มกราคม 2558 และ 5 มีนาคม 2558 ณ โรงงานกระเบื้องหลังคา ซีแพค จ. นครปฐม ถนน พุทธมณฑล สาย 7
3.แจกโทรศัพท์ iPhone 6 รุ่น 16 GB ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 เครื่อง
4.แจก iPad mini รุ่น wifi 16 GB ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 เครื่อง
5.ประกาศผลผ่านทาง www.trachang.co.th และ https://www.facebook.com/TraChangBrand
6.คูปองลุ้นชิงโชคที่ไม่ได้รับการจับรางวัลในครั้งแรก จะถูกนำมารวมในการจับรางวัลในครั้งต่อๆไป
7.ในการจับรางวัลแต่ละครั้ง ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลตลอดโปรแกรมเท่านั้น
8.ตัวอย่าง กรณีมียอดซื้อสินค้า 20,000 บาท ได้รับ 2 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล
9.นับยอดซื้อสินค้าอุปกรณ์หลังคา ฝา ฝ้า ทุกชนิด ภายใต้ตรายี่ห้อตราช้างเท่านั้น ยกเว้น โครงหลังคาสำเร็จรูปตราช้างและอุปกรณ์หลังคาทุกชนิดภายใต้ตรายี่ห้อซีเอ็ม และ ซีโค่ ของบริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
10.ลูกค้ากรอกรายละเอียดใน “คูปองส่วนแรก” ได้แก่ ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์บ้าน-มือถือ, ร้านที่ซื้อสินค้า พร้อมแนบสำเนา “ใบเสร็จรับเงิน” สินค้าอุปกรณ์หลังคา ไว้กับ “คูปองส่วนแรก” โดยลูกค้าส่ง “คูปองส่วนแรก” พร้อมสำเนา “ใบเสร็จรับเงิน” ใส่ในกล่องลุ้นชิงโชคของโปรแกรมที่ทางร้านจัดเตรียมไว้
11.สงวนสิทธิ์ *พนักงานบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัทในเครือ เอสซีจี รวมถึงร้านค้าและพนักงานขายในร้านค้าที่ร่วมรายการไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นการจับรางวัลในกิจกรรมนี้
12.ผู้โชคดีจะต้องแสดงบัตรประชาชน พร้อมสำเนา เพื่อติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
13.บริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของมูลค่าของรางวัล
14.หากผู้โชคดีได้รับรางวัลตามโปรแกรมที่กำหนดไว้แล้วนั้น จะไม่สามารถแลกเป็นของรางวัลอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นส่วนลด ผลตอบแทนอื่นๆ ได้
15.บริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
16.ทางบริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
17.หากมีข้อโต้แย้งใดๆ ทางบริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อโต้แย้งนั้นๆ และให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัท เอสซิจี ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด เป็นที่สิ้นสุด

Poster

 

We have 10 guests and no members online