รายการสินค้า

สถิติ

Visitors
18908
Articles
325
Web Links
5
Articles View Hits
3446299

จำนวนผู้เยี่ยมชม

counter

 

like

Capture5689    

Gblv

สร้างบ้านทั้งหลังได้ด้วยผลิตภัณฑ์ ตราช้าง วัสดุก่อสร้าง คุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาถูก อาทิ ปูนซีเมนต์ถุงตราช้าง ปูนสำเร็จรูปตราเสือ มอร์ตาร์ สมาร์ทวูด สมาร์ทบอร์ด ยิปซัม กระเบื้องหลังคา ซีแพคโมเนีย ไอยร่า เอ็กซเซลล่า ลอนคู่ พรีม่า เพรสทีจ นิวสไตล์ เคิฟลอน ครอบ อุปกรณ์หลังคา ฉนวนกันความร้อน บล็อกปูพื้น ปูถนน บล็อกตัวหนอน แผ่นโปร่งแสง พร้อมจัดส่งจากโรงงานผลิต และโกดังกทม.

เปลี่ยนจากโครงไม้เก่า ที่ผุพัง เป็นโครงไม้ใหม่ที่สวยงาม ปลวกไม่กิน

ความหมายของไม้

        ไม้ (wood) เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ วงกบประตูหน้าต่าง บานประตูหน้าต่าง แม่บันได ขั้นบันได พื้นในร่ม ใช้ทำเครื่องเรือน และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ส่วนประกอบของไม้

        ไม้จัดเป็นอินทรีย์สารชนิดหนึ่ง ไม้ประกอบด้วย เปลือกเป็นส่วนนอกสุดประกอบด้วยเซลล์ที่ตายแล้วกระพี้ ส่วนที่ถัดจากเปลือกเข้าไป จะมีสารที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตของพืช ได้แก่ แป้ง น้ำตาล และโปรตีน ทำให้ไม้เกิดเชื้อราได้ง่ายและมอดชอบกินแก่นไม้ ส่วนที่ถัดจากกระพี้ใจไม้ ใจกลางของไม้จะมีจุดหยุ่น ๆ

        ไม้แปรรูปที่จำหน่ายภายในประเทศแบ่งออกเป็นชนิดและขนาดตามความนิยมในวงการค้าไม้และการก่อสร้างทั่ว ๆ ไปดังนี้ ไม้ฝา ไม้พื้น  ไม้ หนา ไม้เสา ไม้ระแนง ไม้กลอน ไม้รั้ว  ไม้บัว ไม้เชิงชาย ไม้มอบ

ความยาวของไม้ทุกชนิดแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 2.00 ถึง 2.50 เมตร  / 3.00 ถึง 5.50 เมตร  /  6.00 ถึง 7.50 เมตร  /  8.00 เมตรขึ้นไป

สาเหตุที่ทำให้ไม้ผุพังเสียหาย

        ความทนทานของไม้สามารถแบ่งออกตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ได้ดังนี้

1.ไม้ในร่ม จากปลวก

2.ไม้กลางแจ้ง จากแดดและฝน

3.ไม้ในที่ชื้นแฉะ จากตัวอ่อนของแมลงพวกเพรียงน้ำจืด

4.ไม้ในน้ำกร่อยหรือน้ำเค็ม จากเพรียง หอยสองฝา กุ้ง ปู บางชนิด เข้าทำลายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

ศัตรูทำลายไม้

ศัตรูที่เข้าทำลายเนื้อไม้มีหลายจำพวก แยกออกเป็นพวกใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1.เชื้อราเชื้อราทำลายไม้เป็นศัตรูทำลายไม้ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ทำให้ไม้ผุ เสื่อมสภาพ และเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ การทำลายของเชื้อราแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากความต้องการอาหารแตกต่างกัน เชื้อราที่สำคัญมี 3 ประเภท คือ

เชื้อราที่ทำให้ไม้ผุ (Decay Fungi) เป็นเชื้อราที่เมื่อเข้าทำลายไม้แล้วจะทำให้เนื้อไม้ผุ ยุ่ย แบ่งตามลักษณะที่ปรากฏบนไม้ภายหลังถูกทำลาย คือ

1.1 ราผุสีน้ำตาล (Brown Rot) อาหารของเชื้อราจำพวกนี้คือ cellulose ซึ่งสะสมอยู่ตามผนังเซลล์ของไม้ เมื่อเชื้อราชนิดนี้เข้าทำลายไม้แล้วเนื้อไม้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล เนื้อไม้ยุบตัวลงและหักง่ายในทางขนานเสี้ยน

1.2 ราผุสีขาว (White Rot) ราจำพวกนี้จะย่อยสลายสารประกอบของเซลล์ในไม้ได้ทั้ง lignin และ cellulose ดังนั้นการทำลายในขั้นสุดท้ายพบว่าน้ำหนักของไม้อาจลดลงถึง 90% และมีคุณสมบัติฟอกสีจะเห็นได้จากไม้ที่ถูกทำลายแล้วมีสีขาวซีด เนื้อไม้จะยุ่ยเป็นเส้นใย มองเห็นเป็นหย่อมๆ หรือลายเส้นสีขาวสลับกันเนื้อไม้ที่ยังดีอยู่

1.3 ราผุอ่อน (Soft Rot) พบเกิดกับไม้ที่อยู่ในที่ชื้นมากๆ หรือเปียกน้ำติดต่อกันเป็นเวลานานๆ เชื้อราจะทำลายรุนแรงบริเวณผิวนอกของไม้ มีการแตกขวางเสี้ยนคล้ายกับราผุสีน้ำตาลแต่มีขนาดเล็กกว่า บางครั้งอาจพบว่าเข้าทำลายลึกถึงเนื้อไม้ ส่วนที่ถูกทำลายจะอ่อนนุ่ม ส่วนที่ไม่ถูกทำลายจะแข็ง และขอบเขตของการทำลายเห็นได้ชัดเจน ถ้านำไม้ไปทำให้เปียก ส่วนที่ถูกทำลายจะเปื่อยยุ่ย สามารถใช้เล็บขูดออกได้

2.แมลงแมลงที่สำคัญที่เข้าทำลายไม้ทั้งในขณะยืนต้น หลังการตัดฟัน ขณะเก็บรอการนำไปใช้ประโยชน์และระหว่างการใช้งานมีหลายชนิด ดังนี้

ปลวก (Termites) เป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Isoptera มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สลับซับซ้อน มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง โดยทั่วไปไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืดและอับชื้น ซึ่งสามารถจำแนกปลวกอย่างกว้างๆ เป็น 2 ประเภท โดยใช้แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นหลัก ดังต่อไปนี้

2.1 ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้ ปลวกชนิดนี้ตลอดชีวิตจะอาศัยและกินอยู่ในเนื้อไม้ โดยไม่มีการสร้างท่อทางเดินมาติดต่อกับพื้นดินเลย การจัดตั้งนิคมใหม่จะเริ่มต้นด้วยปลวกตัวผู้และปลวกตัวเมียคู่หนึ่งผสมพันธุ์กันแล้วเจาะเข้าไปในเนื้อไม้เหนือพื้นดิน สามารถจำแนกออกเป็น 2 พวก ได้แก่

ปลวกไม้เปียก (Damp-wood Termites) เป็นปลวกที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ที่มีความชื้นสูงๆ ทั้งที่เป็นไม้ผุ ไม้ซุง หรือตอไม้ หรืออาจพบในเนื้อไม้ของไม้ยืนต้น โดยปกติเป็นปลวกที่ไม่ค่อยจะมีอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้างและไม้ที่ใช้ประโยชน์มากนัก เพราะชอบทำลายไม้สดและไม้ที่ผุแล้ว

ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood Termites) ปลวกชนิดนี้อาศัยอยู่ในไม้ที่แห้ง หรือไม้ที่มีการใช้งานมานาน และมีความชื้นต่ำ เป็นปลวกที่ต้องการความชื้นเพียงเล็กน้อย โดยปกติมักไม่ค่อยได้เห็นตัวปลวกอยู่นอกชิ้นไม้ แต่จะพบวัสดุแข็งรูปกลมรีก้อนเล็กๆ กองอยู่บนพื้นบริเวณโคนเสา ฝาผนัง หรือโครงสร้างไม้ที่ถูกทำลาย โดยทั่วไปจะทำลายเฉพาะภายในชิ้นไม้ ทำให้มองดูภายนอกเหมือนไม้ยังอยู่ในสภาพดี

2.2 ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน ปลวกประเภทนี้จะอาศัยอยู่ในดิน แล้วออกไปหาอาหารที่อยู่ตามพื้นดินหรือเหนือพื้นดินขึ้นไป โดยส่วนใหญ่จะสร้างท่อทางเดินจากดินห่อหุ้มตัว เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นและหลบซ่อนตัวจากศัตรูที่มารบกวน

มอด : เป็นแมลงศัตรูทำลายไม้สำคัญชนิดหนึ่งที่เจาะทำลายเนื้อไม้ ทำให้เนื้อไม้เป็นรูพรุนอยู่ภายใน รูทางออกของตัวแก่แมลงจำพวกนี้ที่พบบนผิวไม้ ทำให้ความสวยงามของผิวไม้ภายนอกเสียไป

3.แมลงเจาะไม้  : นอกจากปลวกและมอดซึ่งเข้าทำลายไม้ ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้หรือเส้นใยอื่นๆ แล้วยังมีแมลงเจาะไม้ชนิดอื่นๆ ที่สร้างความเสียหายได้มากพอสมควร เช่น

3.1 มดไม้ (Carpenter Ants) มดจำพวกนี้มักจะพบตามไม้ที่ถูกแมลงอื่นทำลายจนผุแล้ว แต่บางครั้งอาจกัดไม้ที่ยังดีอยู่ก็ได้ แต่มดพวกนี้ไม่ได้กินไม้เป็นอาหาร เพียงแต่ว่ากัดเพื่อเข้าไปอยู่อาศัยเท่านั้น ลักษณะการทำลายคล้ายกับปลวก และชีวิตความเป็นอยู่แบ่งออกเป็นวรรณะต่างๆ เช่นเดียวกับปลวก

3.2 แมลงหรือด้วงหนวดยาว (Long-horn Beetle) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นแมลงปีกแข็งที่มีหนวดยาวมาก โดยปกติจะยาวเท่ากับลำตัวหรือยาวกว่าลำตัวก็มี แมลงพวกนี้เข้าทำลายไม้ได้ทุกระยะ บางชนิดทำลายในขณะเป็นไม้ยืนต้น บางชนิดทำลายหลังตัดฟันแล้ว บางชนิดเข้าทำลายขณะแปรรูป การป้องกันกำจัดของแต่ละชนิดจึงแตกต่างกันออกไป วิธีการทำลายไม้ก็เช่นกันกับพวก Power-post Beetle คือ มีผงคล้ายแป้ง แต่จะมีบางส่วนอัดกันแน่นเป็นเม็ดกลมๆ เล็กๆ แต่โดยทั่วไปแล้วมักมีวงจรชีวิตที่ยาวกว่า บางชนิดอาจจะนานถึง 10 หรือ 15 ปี

3.3 ตัวต่อทำลายไม้ (Wood Wasp) ส่วนใหญ่ตัวต่อจะเข้าทำลายไม้จำพวกสน แต่บางชนิดสามารถเจาะไม้เนื้อแข็งได้ การทำลายเริ่มโดยตัวเมียเจาะรูเข้าไปวางไข่ในเนื้อไม้ เมื่อฟักเป็นตัว ตัวอ่อนจะเจาะไม้เป็นรูกลม ภายในรูทางเดินนี้จะมีเศษไม้เป็นเส้นใยเล็กๆ อัดอยู่แน่น

3.4 แมลงภู่ (Carpenter Bees) แมลงภู่เข้าทำลายไม้โดยตัวแก่จะเจาะไม้เป็นรูตามยาวของเนื้อไม้ รูที่เจาะมีความกว้างประมาณ 1/2 ถึง 1 นิ้ว และยาวประมาณ 12 นิ้ว ภายในรูหรือรังจะถูกแบ่งออกจากกันเป็นช่องๆ แต่ละเป็นที่อยู่ของตัวอ่อน

3.5 แมลงทับ เป็นแมลงในกลุ่มของ Buprestidae มีการเจาะทำลายไม้เพื่อวางไข่ เมื่อตัวอ่อนเจริญเติบโตและแก่ตัวขึ้นจะเจาะออกจากเนื้อไม้ รูที่เจาะออกมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.3-1 ซม. ซึ่งจะมีผงคล้ายแป้งที่หยาบอัดกันแน่นเป็นก้อนแข็งอยู่ภายในรูทางเดิน ไม่พบเป็นผงอยู่ที่รูทางออก

ศัตรูทำลายไม้อื่นๆ

นอกจากศัตรูทำลายไม้ที่พบและเป็นปัญหาอย่างรุนแรง ได้แก่ ปลวก มอด มด แมลงเจาะไม้ และเชื้อราแล้ว ยังมีศัตรูทำลายไม้อื่นๆ ที่มีการเข้าทำลายเนื้อไม้และสร้างความเสียหายได้เช่นกัน ตัวอย่างของศัตรูทำลายไม้อื่นๆ เช่น

เพรียง (Borers) เพรียงเป็นตัวทำลายไม้ที่ใช้งานในน้ำแยกเป็น 2 พวก คือ

เพรียงน้ำจืด (Fresh-Water Marine Borers) เป็นชื่อเรียกตัวอ่อนของแมลงชีปะขาว พบเข้าทำลายไม้ที่จมอยู่ในน้ำ หรือส่วนประกอบของบ้านหรือเรือที่จมอยู่ในน้ำจืด ลักษณะการทำลายที่พบจะเป็นรูกลมๆ อยู่ภายในไม้ การทำลายจะเป็นไปในแนวตามยาวของเสี้ยน ถ้ามีการทำลายมากจะมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง

เพรียงทะเล (Marine Borers) อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม มีความต้องการความเค็มของน้ำ 0.5-3.5% แล้วแต่ชนิดของเพรียง สามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างได้ 2 ประเภท คือ เพรียงพวกหอย ซึ่งมีทั้งลักษณะที่คล้ายกับไส้เดือนและหอยกาบ และเพรียงพวกปูหรือกั้ง ซึ่งเพรียงจำพวกนี้จะไม่ฝังตัวลงในเนื้อไม้ แต่จะเจาะผิวไม้เป็นรูลงไป เมื่อไม้ถูกทำลายมาก เนื้อไม้ในบริเวณนั้นจะถูกน้ำพัดให้กร่อนออกไป

 แบคทีเรียทำลายไม้ (Bacteria) แบคทีเรีย เป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่สามารถทำลายไม้ให้สลายตัวลงได้ โดยจะทำให้ cellulose และ lingo-cellulose สลายตัว ไม้ที่ฝังดินลึกๆ หรือจมอยู่ใต้น้ำ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ไม้ที่ถูกแบคทีเรียทำลายจะเปื่อยยุ่ย มีกลิ่นเหม็นบูด มักพบในไม้ที่แช่น้ำนานๆ แต่จะไม่เห็นเด่นชัดเหมือนพวกเชื้อราทำลายไม้

ปัญหา เรื่องไม้จะหมดไป ด้วย ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ ตราช้าง สมาร์ทวูด

PSP smartwood 14

“แนะนำวิธีการติดตั้ง และแนะนำคุณสมบัติของไม้สมาร์ทวูด ข้อดีที่ดีกว่าไม้ธรรมชาติ”

    หากช่างผู้รับเหมาท่านใดกำลังจะทำการเปลี่ยนผนังไม้ซึ่งผุกร่อนอันเนื่องมาจากโดนความร้อนและความชื้นสลับกันไปมาบ่อยๆ หรือผุกร่อนอันเนื่องมาจากโดนปลวกกัดกินเนื้อไม้ภายใน การติดตั้งไม้ใหม่เข้าไปแทนไม้เก่าที่ผุจากปัญหาดังกล่าว อาจไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ดีเท่าใดนัก เพราะในระยะเวลาไม่นานก็จะเกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำอีก การแก้ปัญหาที่ถูกจุดจึงควรเปลี่ยนไปใช้วัสดุที่สามารถทนทานต่อความร้อนและความชื้น รวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องปลวกกัดกินเนื้อไม้อย่างถาวร จึงจะเป็นการแก้ไขที่ดีและไม้ต้องเสียเวลาในการกลับมาแก้ปัญหาเดิมๆ ซ้ำซาก

    ในปัจจุบันมีวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานทดแทนไม้ได้มากมายหลายชนิด ไม้สมาร์ทวูดก็เป็นวัสดุที่ชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับใช้งานทนแทนไม้ แต่มีข้อดีกว่าไม้สังเคราะห์ทั่วๆ ไปคือ

ไม้สมาร์ทวูดใช้เทคโนโลยี Firm & Flex ผสานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชิลิก้าบริสุทธิ์ และ เส้นใยเซลลูโลสชนิดพิเศษเข้าด้วยกัน ทำให้เนื้อวัสดุมีความเหนียวและแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ ทนต่อแรงกระแทก ไม่แตกหักง่าย แต่ยังคงความยืดหยุ่นไว้ ทำให้สามารถดัดโค้งได้ (สำหรับความหนาไม่เกิน 12 มิลลิเมตร) ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้ไม้สมาร์ทวูดสะดวกในการขนย้ายและติดตั้ง

เนื้อไม้สมาร์ทวูดผ่านกระบวนการอบไอน้ำที่อุณหภูมิและแรงดันสูง (Autoclave) ทำให้เนื้อวัสดุมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ดูดซับน้ำ และสามารถทนแดดทนฝนได้ดี สามารถใช้ติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการผุกร่อน เสียหาย

เนื้อวัสดุของไม้สมาร์ทวูดไม่ใช่อาหารของปลวกและมอดไม้ ดังนั้นจึงการันตีได้ว่าไม้สมาร์ทวูดจะไม่เกิดปัญหาเรื่องปลวกหรือแมลงกัดกินเนื้อไม้เหมือนไม้จริงโดยเด็ดขาด

ส่วนการติดไม้สมาร์ทวูดนั้นก็ทำได้ไม่ยากโดยมีวิธีติดตั้งที่แตกต่างกันไปตามประเภทของไม้สมาร์ทวูดดังนี้

PSP smartwood 15

การติดตั้งไม้ฝา

-การติดตั้งภายใน ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 23 ม.ม. (ชนิดหัวฝังจม) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีเบอร์ 24 หนา 0.55 ม.ม. ระยะห่างไม่เกิน 60 ซ.ม. โดยไม่ต้องเจาะนำร่อง

-การติดตั้งภายนอก ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 28.5 ม.ม. (ชนิดหัวฝังจม) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กหนา 1.2 – 3.2 ม.ม. ระยะห่างไม่เกิน 60 ซ.ม. โดยไม่ต้องเจาะนำร่อง

-การติดตั้งกับผนังก่ออิฐหรือปรับปรุงผนังเดิมที่ฉาบปูนอยู่แล้ว ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 38 ม.ม. (ชนิดหัวเทเปอร์) ร่วมกับพุกพลาสติก ตราช้าง 37 ม.ม. ติดตั้งโครงกัลป์วาไนซ์ ซีลายน์ ตราช้าง สมาร์ทวูด เข้ากับผนังก่ออิฐหรือผนังเดิม ระยะห่างไม่เกิน 60 ซ.ม. จากนั้นให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน 13 ม.ม. (ชนิดหัวหมุด) ยึด แบร็คเก็ตติดโครง ซีลายน์ ตราช้าง สมาร์ทวูด เข้ากับไม้ฝา ก่อนนำไปติดตั้งบนโครงเคร่า ซีลายน์

การติดตั้งไม้ระแนง

-ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายแหลม 23 ม.ม. (ชนิดหัวฝังจม) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีเบอร์ 24 หนา 0.55 ม.ม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซ.ม. โดยไม่ต้องเจาะนำร่อง หรือ

ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 28.5 ม.ม. (ชนิดหัวฝังจม) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กหนา 1.2 – 3.2 ม.ม. ระยะห่างไม่เกิน 40 ซ.ม. โดยไม่ต้องเจาะนำร่อง

PSP smartwood 13

การติดตั้งไม้พื้น

-ให้ใช้ตะปูเกลียว ปลายสว่าน มีปีก 45 ม.ม. (ซึ่งหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กตัวซี หรือ เหล็กกล่อง

การติดตั้งไม้รั้ว หรือไม้บังตา

-ให้ใช้ตะปูเกลียว ตราช้าง ปลายสว่าน มีปีก 32 ม.ม. (ชนิดหัวฝังจม) ยึดกับโครงเคร่าเหล็กตัวซี หรือ เหล็กกล่อง

PSP smartwood 12

 PSP smartwood 16

ที่มา: sc.chula.ac.th และ buranapagroup.com และ trachang.co.th

We have 17 guests and no members online