คอนกรีตผสมเสร็จ,เทคอนกรีต

คอนกรีตผสมเสร็จ 1 คิว เทพื้นได้กี่ตารางเมตร?

คำนวณปริมาณคอนกรีตผสมเสร็จที่ต้องใช้เบื้องต้น สำหรับงานเทพื้นคอนกรีตหนา 10 และ 15 ซม. ในหน่วย “คิว” ซึ่งเป็นหน่วยที่เราใช้เรียกกันในการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จ

โดยทั่วไปแล้ว การเทคอนกรีตที่จอดรถ ถนน หรือลานรอบบ้านของเรา มักจะมีความหนาอยู่ที่ 10 หรือ 15 เซนติเมตร ซึ่งการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจากแพลนท์มาเทที่ไซต์งานก่อสร้างจะต้องมีการคำนวณปริมาตรคอนกรีตที่ต้องการสั่งเป็นหน่วยคิวบิกเมตร หรือที่เรามักได้ยินแบบย่อ ๆ ว่า “คิว” เช่น สั่งคอนกรีต 2 คิว แล้วเราจะคำนวณพื้นที่ของเราเพื่อสั่งคอนกรีตอย่างไร หรือคอนกรีต 1 คิวจะเทพื้นหน้าบ้านของเราได้กี่ตารางเมตร สามารถคำนวณได้ดังนี้

คอนกรีต 1 คิว (คิวบิกเมตร) ก็คือปริมาตรคอนกรีตทรงลูกบาศก์ที่มีความกว้าง 1 เมตร x ยาว 1 เมตร x สูง 1 เมตร (100 ซม. X 100 ซม. X 100 ซม.) ซึ่งเมื่อลองนำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหนา 10 ซม. จะตัดได้ทั้งหมด 10 แผ่น หรือ 10 ตร.ม. หรือหากนำมาตัดแบ่งเป็นพื้นหนา 15 ซม. จะตัดออกมาได้ 6 แผ่นกว่าๆ หรือประมาณ 6.67 ตร.ม.

ส่วนเจ้าของบ้านที่มีพื้นที่บ้านแล้วต้องการสั่งคอนกรีตผสมเสร็จมาเท แต่ไม่ทราบว่าจะคำนวณการสั่งคอนกรีตกี่คิว สามารถวัดขนาดพื้นและความหนาที่ต้องการเทแล้วคำนวณตามสูตรก็จะได้ปริมาตรคอนกรีตที่ต้องสั่ง (คิว) ตามสูตร ความกว้าง (เมตร) x ความยาว(เมตร) x ความหนา(เมตร) = ปริมาตรคอนกรีต (คิว) ยกตัวอย่างเช่น ขนาดพื้นที่จอดรถ กว้าง 5 ม. ยาว 5 ม. เทพื้นคอนกรีตหนา 0.15 ม. (15 ซม.) จะได้ 5x5x0.15 = 3.75 คิว เป็นต้น

ทั้งนี้ การสั่งคอนกรีตผสมเสร็จจะขนส่งโดยรถโม่ ซึ่งมี 2 ขนาดคือรถโม่ใหญ่ได้เที่ยวละ 5 คิว และรถโม่เล็ก เที่ยวละ 2 คิว สมมติว่าสั่งคอนกรีต 4 คิวก็จะขนส่งโดยรถโม่ใหญ่เที่ยวเดียว หรือรถโม่เล็ก 2 คิว 2 คันหรือ 2 เที่ยว ขึ้นอยู่กับทางเข้าไซต์งานว่าสะดวกสำหรับรถโม่ขนาดไหนเป็นหลัก

อย่างไรก็ตามปริมาณคอนกรีตที่ใช้อาจมีค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ไปจากปริมาณที่เราคำนวณได้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พื้นที่ต้องการเทคอนกรีตมีความลาดเอียง (ความหนาพื้นหัวท้ายไม่เท่ากัน) การลำเลียงหรือเทคอนกรีตอาจจะหกล้นระหว่างทางได้ เป็นต้น ดังนั้นควรปรึกษากับวิศวกรหรือโฟร์แมนหน้างานว่าควรสั่งคอนกรีตเผื่อไว้ปริมาณเท่าไร เพื่อจะได้ทราบว่าสุดท้ายแล้วต้องสั่งคอนกรีตกี่คิวถึงจะพอดีกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวมากที่สุด

ขอบคุณที่มา SCGHOME