ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อน STAY COOL ใช้ได้กี่ปี หากหมดอายุการใช้งานต้องทำอย่างไร

ฉนวนกันความร้อน STAY COOL มีอายุการใช้งานยาวนาน และเมื่อต้องเปลี่ยนใหม่ก็มักจะถึงเวลาที่ควรตรวจสอบสภาพของโครงคร่าวหรือโครงสร้างที่จะรับน้ำหนักฉนวนด้วย

สำหรับเจ้าของบ้านที่เพิ่งเข้ามาอ่านเป็นครั้งแรก ขอเกริ่นก่อนว่าฉนวนกันความร้อน STAY COOL คือ ฉนวนกันความร้อนของ เอสซีจี ที่ใช้ติดตั้งเหนือฝ้าเพดาน เป็นฉนวนใยแก้วสีเขียวหนาฟู หุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์สีเงิน เนื้อฉนวนใยแก้วจะคอยป้องกันความร้อนจากบริเวณหลังคาไม่ให้ผ่านเข้ามาถึงภายในบ้าน ส่วนแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ที่หุ้มฉนวนอยู่จะทำหน้าที่สะท้อนรังสีความร้อนออกไป และยังช่วยเสริมแรงให้ฉนวนเพื่อเพิ่มความทนทานอีกด้วย

เมื่อติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL ไปแล้ว โดยทั่วไปมักใช้งานได้นานกว่า 10 ปี พอตัวฉนวนใยแก้วเริ่มหมดอายุการใช้งานหรือเสื่อมสภาพตามกาลเวลา ก็อาจเกิดการยุบตัว ความหนาลดลง และกันความร้อนได้ไม่ดีเท่าเดิม ถ้าจะรื้อเปลี่ยนใหม่อาจถือโอกาสรื้อพร้อมๆ กับตอนรีโนเวทบ้าน (เมื่อบ้านมีอายุสักประมาณ 15 ปี) จะได้ไม่ต้องยุ่งยากหลายรอบ

ทั้งนี้ ก่อนจะปูฉนวนกันความร้อน STAY COOL ชุดใหม่ ให้ลองตรวจสภาพโครงคร่าวฝ้าเพดานและฉนวนของเดิมดูก่อน ถ้าทั้งสองอย่างยังมีสภาพดี และโครงคร่าวรับน้ำหนักได้มากพอ อาจปูทับไปของเก่าไปเลยเพื่อความสะดวก ในทางกลับกันถ้าโครงคร่าวรับน้ำหนักฉนวนทั้งสองไม่ไหว หรือฉนวนเดิมอยู่ในสภาพเสียหายมาก เช่น อะลูมิเนียมฟอยล์มีรอยฉีกขาดกระจัดกระจายใหญ่โต ก็ควรรื้อฉนวนเดิมออกก่อนจะดีกว่า

ขอทิ้งท้ายข้อคำนึงก่อนจบ อันดับแรก การรื้อหรือติดตั้งฉนวนกันความร้อน STAY COOL ควรยึดรายละเอียดขั้นตอนตามคู่มือติดตั้งเพื่อการใช้งานที่ดีและคุ้มค่า อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ การแก้ปัญหาบ้านร้อนโดยใช้ฉนวนกันความร้อน จะต้องหาทางให้อากาศและความร้อนระบายออกไปได้ด้วย เพราะโดยหลักแล้วถ้าฉนวนกันความร้อนไม่ให้เข้าบ้านได้ ก็ย่อมกักความร้อนในบ้านไม่ให้ออกไปได้ด้วยเหมือนกัน หากระบายอากาศได้ไม่ดี ความร้อนจะถูกขังสะสมจนบ้านร้อนอบอ้าว ดังนั้น การใช้ฉนวนกันความร้อนให้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะแนวคิดบ้านเย็น บ้านประหยัดพลังงาน จะต้องคำนึงเรื่องการระบายอากาศที่ดี เพื่อให้ความร้อนถ่ายเทออกไปนอกบ้านได้อย่างเพียงพอ

ขอบคุณแหล่งที่มา scghome