Continue Reading >

แนะแนวทางห่างไกลเชื้อโรค กับการฆ่าเชื้อในบ้านด้วยวิธีต่างๆ ทั้งการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ การอบโอโซน การดูดไรฝุ่น ไปจนถึงการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าบ้านโดยใช้ระบบปรับคุณภาพอากาศอย่าง Active Air Quality

วลีที่มักพูดกันติดปากว่า “สมัยนี้เชื้อโรคมันเยอะ” อาจทำให้หลายคนรู้สึกกังวลใจ อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อลดความเสี่ยงที่คนในครอบครัวจะโดนเชื้อโรคเล่นงานจนเจ็บป่วย SCG Home จึงขอนำเสนอทั้งวิธีกำจัดและป้องกันเชื้อโรคในบ้าน มาให้เจ้าของบ้านทำความเข้าใจก่อนจะตัดสินใจเลือกใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่ง