Continue Reading >

หลักการติดตั้งฝ้าให้แข็งแรงสวยงาม ตั้งแต่การเลือกวัสดุโครงคร่าวฝ้าเพดานที่ได้มาตรฐาน การยึดฝ้าและตกแต่งรอยต่อ รอยหัวสกรู การฉาบ ทาสี รวมถึงการตกแต่งขอบฝ้าด้วยบัว

จุดประสงค์หลักของฝ้าเพดานคือต้องการปกปิดงานระบบต่าง ๆ ที่ยุ่งเหยิงภายใต้หลังคาและใช้เป็นพื้นที่รองรับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง ซึ่งส่วนของฝ้าเพดานเองก็จำเป็นจะต้องมีความสวยงามเช่นกัน เพราะเป็นจุดที่กว้างและสามารถมองเห็นได้ทั้งบ้าน ดังนั้นวันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้