เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์

ผลิตด้วยคอนกรีตเสริมด้วยลวดอัดแรง เหมาะกับงานรั้วบ้านพักอาศัย ต่อเติมอาคารขนาดเล็ก

รายละเอียด

ผลิตด้วยคอนกรีตเสริมด้วยลวดอัดแรง เหมาะกับงานรั้วบ้านพักอาศัย ต่อเติมอาคารขนาดเล็ก เสริมสร้างความแข็งแรงของถนน และทางเชื่อมระหว่างอาคาร

มีทั้งหน้าตัดตัวที (10×12ซม.) และตัวไอ(12×12ซม. และ15×15 ซม.)

แข็งแรงกว่า ตอกแตกยาก ใช้งานง่าย และได้มาตรฐาน

การดูแลรักษา
– สินค้าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงออกแบบเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงสร้างฐานราก กรณีใช้เป็นโครงสร้างประเภทอื่น โปรดปรึกษาวิศวกรออกแบบก่อนใช้งาน

– โปรดตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

– ห้ามบุคคลอยู่ในแนวการขนย้ายและติดตั้งสินค้า เพื่อป้องกันอันตรายจากการตกหล่นของสินค้า

– โปรดตรวจสอบความแข็งแรงของสลิงสำหรับยกเสาเข็มก่อนทำการขนย้ายและติดตั้งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ ไม่มีการชำรุด บิดงอ หรือแตกหัก

– โปรดใส่อุปกรณ์ครบหัวเสาเข็มก่อนตอก เพื่อป้องกันหัวเสาเข็มแตก และเศษวัสดุกระเด็นเมื่อใช้งานสินค้า

– การติดตั้งสินค้าโปรดใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่างๆ เช่น หวมกนิรภัย ถุงมือ รองเท้านิรภัย และแว่นตา เป็นต้น

– การขนส่ง ติดตั้ง และกองเก็บสินค้าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโปรดปฏิบัติตามคู่มือการขนส่ง ติดตั้ง และกองเก็บสินค้า เพื่อป้องกันความเสียหายและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานสินค้