เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ก่ออิฐมวลเบา

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานก่ออิฐมวลเบา (บล็อคคอนกรีตมวลเบา) สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันที มีแรงยึดเกาะสูง

• ใช้งานได้กับอิฐมวลเบาทุกชนิด
• ก่ออิฐมวลเบาขนาดมาตรฐาน 7 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 25-30 ตารางเมตร/ 50 กิโลกรัม ที่ความหนา 2-3 มิลลิเมตร

คำอธิบาย

น้ำหนัก: 50 กก.

วัสดุ: ซีเมนต์

คำแนะนำ การใช้สินค้า
• ควรติดตั้งเหล็กเส้นกลม (หนวดกุ้ง) ทุก 50 ซ.ม. เพื่อทำให้ผนังแข็งแรงยิ่งขึ้น
• ควรลดน้ำเพื่อบ่มผนังที่ก่อเสร็จแล้วประมาณ 1-2 วัน

การดูแลรักษา
• ควรใช้ให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสม
• ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว