แผ่นพื้นกลวงคอนกรีตอัดแรง ซีแพค สมาร์ท สตรัคเจอร์

เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์

รายละเอียด

เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัย โครงการหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงงาน และโกดังสินค้า

มีความหนาให้เลือกตั้งแต่ 6 ซม. ถึง 30 ซม. และขนาดความกว้าง 30 ซม. 60 ซม. และ 120 ซม.

แข็งแรงกว่า ประหยัดกว่า รวดเร็วกว่า และได้มาตรฐานทุกแผ่น

การดูแลรักษา
– แผ่นพื้นซีแพค Hollow core ออกแบบเพื่อเป็นชิ้นส่วนสำหรับงานโครงสร้างพื้นคอนกรีตเท่านั้น กรณีใช้เป็นโครงสร้างอื่น โปรดปรึกษาวิศวกรออกแบบก่อนใช้งาน

– โปรดตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื้นให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง

– อัตราการทนไฟของแผ่นพื้นซีแพค Hollow core เป็นไปตามมาตรฐาน มอก.828 ประเภท 1-FO และถ้าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทนไฟ โปรดปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบ

– ในการเจาะรูแผ่นพื้นซีแพค Hollow core ควรปรึกษาวิศวกรผู้ออกแบบก่อนใช้งาน