กระเบื้องซีแพค เอสซีจี SCG ซีแพคโมเนีย

กระเบื้องซีแพค หลังคาคอนกรีต เอสซีจี SCG

เป็นกระเบื้องที่อยู่คู่เมืองไทยมากว่า 40 ปี ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของบ้านพักที่สร้างมากว่า 40 ปีหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงให้สีเข้มไม่เสื่อมคลาย กระเบื้องซีแพค หลังคาคอนกรีต เอสซีจี SCG เป็นที่นิยมสำหรับหลังคาทรงปั้นหยา ผลิตมาจากคอนกรีต จึงมีน้ำหนักตัวดี สามารถทนทานต่อการพัดปลิวของแรงลมได้ และคอนกรีตมีความแข็งแรงมากกว่ากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์

Showing 1–16 of 23 results