เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทากลาง (L02)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทากลาง (L02)

ขนาด:32x32x37 ซม.
น้ำหนัก:20 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 38-40 ตร.ม.

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

– ประหยัดคุ้มค่าด้วยถังจัมโบ้

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทาเข้ม (L03)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทาเข้ม (L03)

ขนาด:32x32x37 ซม.
น้ำหนัก:20 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 38-40 ตร.ม.

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

– ประหยัดคุ้มค่าด้วยถังจัมโบ้

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทาอ่อน (L01)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ JUMBO – สีเทาอ่อน (L01)

ขนาด:32x32x37 ซม.
น้ำหนัก:20 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 38-40 ตร.ม.

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

– ประหยัดคุ้มค่าด้วยถังจัมโบ้

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทาเข้ม (L03)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทาเข้ม (L03)

ขนาด:27x27x27 ซม.
น้ำหนัก:5 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 8-10 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉาบ

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทากลาง (L02)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทากลาง (L02)

ขนาด:27x27x27 ซม.
น้ำหนัก:5 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 8-10 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉาบ

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทาอ่อน (L01)

เสือ เดคอร์ โพลิเมอร์ซีเมนต์ ลอฟท์วอลล์ – สีเทาอ่อน (L01)

ขนาด:27x27x27 ซม.
น้ำหนัก:5 กก.

คำอธิบาย

ซีเมนต์ขัดมันสำเร็จรูปแบบผสมน้ำพร้อมใช้งาน ที่ให้คุณสามารถสร้างผลงานสไตล์ลอฟท์ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง (DIY) สามารถใช้ฉาบตกแต่งได้หลายพื้นผิว โดยเฉพาะพื้นผิวที่มีการดูดซึมได้ เช่น ผนังปูนฉาบ ผนังคอนกรีต สมาร์ทบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด เหมาะสำหรับงานผนังทั้งภายในและภายนอกอาคาร

– การใช้งานสำหรับพื้นที่ 8-10 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฉาบ

– สูตรน้ำ ไร้กลิ่นฉุน ไม่มีทินเนอร์

– ใช้งานง่าย ทั้งภายนอกและภายใน

– ลดปัญหาแตกรายงา

– แถมฟรี แว็กซ์เคลือบผิวบรรจุภายในถัง

วัสดุ: โพลิเมอร์ซีเมนต์
คำแนะนำ การใช้สินค้า

– ไม่ควรกองเก็บสินค้าซ้อนกันเกิน 5 ชั้นพาเลท

– หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

– หลีกเลี่ยงการหายใจเอาผงวัสดุเข้าไป โดยใช้หน้ากากกรองฝุ่นที่ได้มาตรฐาน

– ถ้าเข้าตา ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆทันที

– ถ้าเข้าปากให้ล้างปากด้วยน้ำสะอาดทันที

– กรณีที่มีอาการผิดปกติ เช่น ผื่นคันจากการแพ้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนบริเวณที่สัมผัสกับวัสดุ ให้รีบปรึกษาแพทย์

– เสื้อผ้าที่เปื้อนวัสดุ ควรถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่

– ห้ามนำถุงบรรจุวัสดุ ทั้งใช้แล้วหรือยังไม่ใช้ ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม

– ควรจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก