เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

น้ำหนัก: 50 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทราย และหินเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

• ลดปัญหาหลุดร่วงของเนื้อปูนในขณะฉาบ
• สามารถฉาบได้ตั้งแต่ 10-15 มิลลิเมตร
• ความหนา 5 มิลลิเมตร ฉาบได้ 5.12 ตารางเมตร
• ความหนา 10 มิลลิเมตร ฉาบได้ 2.56 ตารางเมตร
• ความหนา 15 มิลลิเมตร ฉาบได้ 1.71 ตารางเมตร
• ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม/ถุง

วัสดุ: ซีเมนต์

คำแนะนำ การใช้สินค้า
• หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การดูแลรักษา
• ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
• ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง