เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบอิฐมวลเบา

น้ำหนัก: 50 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานฉาบอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายเพิ่มเติม ช่วยให้ทำงานสะดวก และควบคุมขั้นตอนการทำงานได้ดีขึ้น

• ใช้ฉาบบนผนังอิฐมวลเบา หรืออิฐดูดซึมน้ำได้น้อยทุกชนิด
• มีสารอุ้มน้ำช่วยไม่ให้เนื้อปูนเสียน้ำเร็ว
• ความหนา 1.0 ซม. ฉาบได้ 2.6-2.8 ตารางเมตร
• ความหนา 1.5 ซม. ฉาบได้ 1.7-1.9 ตารางเมตร

วัสดุ: ซีเมนต์

คำแนะนำ การใช้สินค้า
• หลังฉาบแล้วควรลดน้ำบ่มผนังประมาณ 2-3 วัน

การดูแลรักษา
• ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
• ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว
• ห้ามผสมวัสดุอื่นๆ เพิ่ม เช่น ทรายจะทำให้สัดส่วนของมวลรวมต่อซีเมนต์ไม่ถูกต้อง