เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์

เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ซ่อมอเนกประสงค์

น้ำหนัก: 5 กก.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป สำหรับงานซ่อมแซมอเนกประสงค์ เนื้อปูนสีเทา

• ความหนา 5 มิลลิเมตร 0.5 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
• ความหนา 10 มิลลิเมตร 0.25 ตารางเมตร/ 5 กิโลกรัม
• ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง

วัสดุ: ซีเมนต์

คำแนะนำ การใช้สินค้า
• ไม่ควรผสมน้ำจนเนื้อปูนเหลวเกินไป

การดูแลรักษา
• ควรใช้ให้หมดหลังจากผสมภายใน 2 ชั่วโมง หลังผสมน้ำแล้ว
• ไม่ควรผสมน้ำเพิ่มหลังปูนเริ่มแข็งตัวแล้ว