ปูนทนน้ำทะเลเอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

ปูนทนน้ำทะเลเอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)

น้ำหนัก : 50 กก

คำอธิบาย

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดพิเศษประเภทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานสำหรับงานโครงสร้างหรือเรียกทั่วไปว่ามารีนซีเมนต์ (Marine Cement) เหมาะสำหรับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเลพื้นที่น้ำกร่อยที่โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเลหรือน้ำทะเล

คุณสมบัติพิเศษ :
– ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี
– เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัสดุ : ซีเมนต์
ขนาดสินค้า
ความกว้าง : 40.5 ซม.
ความยาว : 62.5 ซม.
ความสูง : 9.5 ซม.
น้ำหนัก : 50 กก.

คำแนะนำและข้อควรระวัง

หมายเหตุ :
1. สัดส่วนการผสมคอนกรีตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงานทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน