กระเบื้องบุผนัง WT 12X18 นอร์ม ขาว PM

กระเบื้องบุผนัง WT 12X18 นอร์ม ขาว PM

ขนาด:12×18 นิ้ว
น้ำหนัก:14.81 กก.

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับใช้บุผนังภายในอาคาร

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 8 แผ่น

ตารางเมตรต่อกล่อง: 1.08 ตร.ม.

จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 7.41 แผ่น

วัสดุ: เซรามิก