กระเบื้องบุผนัง WT 12X24 มาร์โมโร่ ขาว ตัดขอบ (PK8) PM

กระเบื้องบุผนัง WT 12X24 มาร์โมโร่ ขาว ตัดขอบ (PK8) PM

ขนาด:12×24 นิ้ว
น้ำหนัก:15.42 กก.

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับใช้บุผนังภายในอาคาร

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 8 แผ่น

ตารางเมตรต่อกล่อง: 1.44 ตร.ม.

จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 5.56 แผ่น

วัสดุ: เซรามิก