กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส ขาว PM

กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส ขาว PM
ขนาด:8×16 นิ้ว
น้ำหนัก:14.93 กก.

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับใช้บุผนังภายในอาคาร

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 12 แผ่น

ตารางเมตรต่อกล่อง: 1 ตร.ม.

จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 12 แผ่น

วัสดุ: เซรามิก

กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส เทาเข้ม PM

กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส เทาเข้ม PM
ขนาด:8×16 นิ้ว
น้ำหนัก:14.93 กก.

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับใช้บุผนังภายในอาคาร

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 12 แผ่น

ตารางเมตรต่อกล่อง: 1 ตร.ม.

จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 12 แผ่น

วัสดุ: เซรามิก

กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส เทาอ่อน PM

กระเบื้องบุผนัง WT 8X16 ทราวิส เทาอ่อน PM
ขนาด:8×16 นิ้ว
น้ำหนัก:14.93 กก.

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับใช้บุผนังภายในอาคาร

จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 12 แผ่น

ตารางเมตรต่อกล่อง: 1 ตร.ม.

จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร: 12 แผ่น

วัสดุ: เซรามิก