ศิลาเหลี่ยม Cool Plus 10X20X6 เขียว

ศิลาเหลี่ยม Cool Plus 10X20X6 เขียว

คำอธิบาย

เทคโนโลยีพื้นเย็น เด่นเหนือใคร ด้วยบล๊อกปูพื้นแลนด์สเคป COOL PLUS
ศิลาเหลี่ยม Cool Plus 10X20X6 เขียว มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยลดการดูดซับความร้อนในตัววัสดุ โดยการเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำไว้ในตัวก้อน ซึ่งเมื่อมีความร้อนมากระทบบริเวณผิวหน้าบล๊อก น้ำที่ถูกกักเก็บไว้จะระเหยขึ้นมาเป็นไอน้ำ ทำให้บริเวณที่ปูพื้นมีอุณหภูมิลดลงเมื่อเทียบกับวัสดุปูพื้นอื่นๆ ถึง8-10 องศาเซลเซียส