ค่าสำรวจสุดคุ้ม ! บริการต่อเติมหลังคาโรงรถ กันสาด HomeSmile

ราคาที่แสดงเป็นเริ่มต้น สินค้าพร้อมบริการติดตั้ง รวมค่าวัสดุหลังคา งานโครงสร้าง ค่าแรงติดตั้ง ตามแบบมาตรฐาน
ราคานี้เป็นการก่อสร้างและวัสดุตามเงื่อนไขที่กำหนด และไม่รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าและของตกแต่ง
รับติดตั้งพื้นที่ขั้นต่ำ 15 ตร.ม.
ไม่รวมค่าเช่านั่งร้านค่า,ขนส่งสินค้า,งานระบบไฟฟ้า, รางน้ำฝน,เสาเข็ม หรือโครงสร้างใต้ดิน หรือฝ้าระแนง ในกรณีสินค้าขาด ทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดหา ส่วนกรณีของเหลือที่หน้างาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน
ไม่รับติดตั้งงานบ้านที่เป็นโครงสร้างไม้
กรณีสำรวจพื้นที่หน้างานแล้วเข้าเงื่อนไขที่ไม่สามารถติดตั้งงานได้ตามข้อกำหนด ทางบริษัท ขอไม่รับงานตามเงื่อนไข
หลังจากการเข้าสำรวจหากมีการปรับปรุงแบบเพื่อให้เหมาะสมกับหน้างานของลูกค้าจะมีการชี้แจ้งทบทวนสรุปรายละเอียดราคางานติดตั้งอีกครั้ง
การรับประกันหลังงานติดตั้ง 1 ปีนับจากวันส่งมอบงาน โดยรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากมาตรฐานการติดตั้งและรับประกันเฉพาะการใช้งานตามปกติ
โปรโมชันนี้เฉพาะผู้ที่ใช้บริการสินค้าพร้อมติดตั้ง และชำระค่าใช้บริการผ่าน www.scghome.com เท่านั้น
เมื่อชำระค่าบริการระหว่างวันที่ 6 ม.ค.66 – 31 มี.ค.66 รับสิทธิ์เลือกรับบัตรกำนัลโลตัส หรือผ่อน 0% (อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
บัตรกำนัลโลตัส คำนวณต่อยอดการใช้บริการ 1 โซลูชัน สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท/ 1 โซลูชัน
บัตรกำนัลโลตัส จะจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากวันชำระเงิน
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line:@scghome